Artikel Meldcode Kindermishandeling

In 2019 schreef Manon voor het Tijdschrift voor Verloskundigen (TvV) het artikel Beter melden. Nieuwe meldcode helpt bij vermoeden onveiligheid over de vernieuwde meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Zij interviewde hiervoor eerste- en tweedelijns verloskundigen en medewerkers van Veilig Thuis over de drempel om melding te doen.